Return to previous page

Workshop “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy” – Bàn về việc xây dựng và phát triển Thiếu Nhi Thánh Thể tại các giáo xứ