Giới thiệu

Tôn chỉ
Mục đích

Cộng Đoàn Doanh nhân Công Giáo TGP Hà Nội với mục đích quy tụ, kết nối các Doanh Nhân là người Công Giáo đang cư trú , hoạt động kinh doanh hoặc sinh hoạt Công Giáo trên địa bàn TGP Hà Nội

Đức tin

Khơi dậy niềm tự hào, lửa nhiệt huyết, giúp thành viên sống xứng đáng với ơn gọi là " Doanh Nhân Công Giáo " nhằm củng cố Đức Tin - Đức Cậy - Đức Mến cho bản thân và loan báo Tin Mừng

Bác Ái

Nêu gương sáng trong hoạt động bác ái, từ thiện, để chia sẻ, lan tỏa Tình Yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ

Đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, trách nhiệm và hỗ trợ cùng nhau phát triển
Chơi Video
“Chính anh em là muối cho đời.
Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
Andy Warhol