Return to previous page

Đại diện ban truyền thông Cộng Đoàn Doanh Nhân Công Giáo TGP Hà Nội đến cổ vũ hai trận bóng mở màn bảng A – Giải bóng đá Giáo sĩ Việt Nam 2022