Return to previous page

Tin Thế giới ngày 27/10/2022: Tòa Thánh thông báo về Đại hội Thánh Thể Quốc tế 2024