Return to previous page

Thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà mục vụ giáo họ Lễ Khê