Thông báo

 • Thông báo

  Thông báo thánh lễ thường kỳ tháng 6 năm 2024 cộng đoàn doanh nhân công giáo TGP Hà Nội

  25-05-2024

 • Thông báo

  Thông báo lịch hành hương Thánh Địa La Vang 2024

  10-02-2024

 • Thông báo

  Lời chúc mừng giáng sinh an lành của chủ tịch cộng đoàn doanh nhân công giáo TGP Hà Nội

  24-12-2023

 • Thông báo

  Thông báo thánh lễ thường kỳ tháng 11 năm 2023 cộng đoàn doanh nhân công giáo TGP Hà Nội

  01-11-2023

 • Thông báo

  Thông báo lễ kỷ niệm 4 năm thành lập HCEC

  25-08-2023

 • Thông báo

  Thông báo lịch lễ thường kỳ tháng 08-2023 cộng đoàn doanh nhân công giáo TGP Hà Nội

  28-07-2023

 • Thông báo

  Thông báo lịch lễ thường kỳ tháng 07-2023 cộng đoàn doanh nhân công giáo TGP Hà Nội

  25-06-2023

 • Thông báo

  Thông báo thánh lễ quan thầy cộng đoàn doanh nhân công giáo TGP Hà Nội

  24-05-2023

 • Thông báo

  Thông báo lịch lễ thường kỳ tháng 04-2023 cộng đoàn doanh nhân công giáo TGP Hà Nội

  10-04-2023

 • Thông báo

  Thông báo lịch lễ thường kỳ tháng 03-2023 cộng đoàn doanh nhân công giáo TGP Hà Nội

  01-03-2023

 • Thông báo

  Dọn tâm hồn bước vào mùa chay và một số lưu ý

  21-02-2023

 • Thông báo

  Thông báo lịch lễ thường kỳ tháng 01-2023 cộng đoàn doanh nhân công giáo TGP Hà Nội

  01-01-2023

 • Thông báo

  Lời chúc mừng giáng sinh năm 2022 cộng đoàn doanh nhân công giáo TGP Hà Nội

  24-12-2022

 • Thông báo

  Giáo xứ Chợ Nội : Kỷ niệm 15 năm ngày chịu chức Linh mục cha chính xứ

  19-12-2022

 • Showing 1–14 of 20 posts