Return to previous page

Giáo xứ Chợ Nội : Kỷ niệm 15 năm ngày chịu chức Linh mục cha chính xứ